Intresserad?
BERGDALSTERRASSEN

OM OSS

2005 inleddes samarbetet mellan Järngrinden och Mjöbäcks. Sedan dess har vi uppfört en rad fina bostadsområden såväl i Borås som på flera andra orter.

SOM BYGGER BERGDALSTERRASSEN

Tuppen och Asplyckan i Borås, Söderstaden iKungsbacka, Lorensberg och Brearedslyckan i Varberg samt Eken i Kungälv är några av de bostadskvarter som vi tillsammans har utvecklat och byggt sedan Järngrinden och Mjöbäcks började samarbeta för tretton år sedan. Och fler pågår. Under de senaste åren har vi även flyttat utanför vår primära hemmamarknad Västsverige. Vi utvecklar och uppför nu bostäder även i Örebro och Stockholm. Järngrinden och Mjöbäcks är två resursstarka företag som har ett tydligt fokus på att utveckla bostäder för en bred målgrupp. Grundutförandet i de lägenheter vi bygger är alltid av god kvalitet. Tillsammans med duktiga arkitekter hittar vi en bra balans mellan form och funktion som ger bästa möjliga totalekonomi på både kort och lång sikt. För den som vill ha ett mer exklusivt utförande på sin bostad hänvisar vi i stället till ett omfattande utbud av tillval för ytskikt, vitvaror och övrig utrustning.

VÅRA BÅDA FÖRETAG

delar även synen på det långsiktiga ansvar som det innebär att bygga bostäder. Vi vill att ett bostadsköp ska kännas lustfyllt och angeläget inte orsaka sömnlösa nätter. Därför erbjuder vi vårt trygghetspaket I trygga händer till alla som köper lägenhet av oss, läs mer om det på sidorna 76–77. Trygghet erbjuder vi också i form av vår långa erfarenhet. Våra projektledare har gedigen byggbakgrund och vi samarbetar med särskilt utvalda byggentreprenörer som vi vet har samma höga kvalitetskrav på sitt arbete som vi själva har.

ETT GOTT

samarbete med de mäklare som säljer våra lägenheter är ytterligare en garanti för att du som köper en lägenhet ska bli nöjd med din affär. Att sälja nypro- duktion skiljer sig markant från en vanlig bostadsaffär eftersom det inte finns någon bostad att visa upp. Relationen med mäklaren pågår också under en lång tid, eftersom de allra flesta köper sin lägenhet innan byggproduktionen är igång.
Vi väljer mäklare med omsorg för att de ska kunna ge all den service som krävs när man som köpare inte själv kan titta på den nya bostaden. Genom att vi engagerar mäklaren på ett tidigt stadium i projektet är de väl insatta i vad som ska byggas
och hur både arkitektens och vår egen ambition med bostäderna ser ut.
I kombination med den specialistkompe- tens kring bostadsaffärer som de själva be- sitter har mäklaren en nyckelroll i alla våra bostadsprojekt. Här i Borås samarbetar vi med Fastighetsbyrån.